top of page

Onaona i ka hala me ka lehua

Fragrant of pandanus and lehua blossoms
 
He hale lehua n
ō ia na ka noe

This is indeed a house of lehua shrouded in the mist
 
'O ka'u n
ō ia e 'ano'i nei

It is the one that I am truly longing for
 
E li'a nei ho'i o ka hiki mai

Yearning for the arrival
 
A hiki mai n
ō 'oukou

And you have indeed come
 
A hiki p
ū nō me ke aloha

Arriving indeed with love
 
Aloha
ē, aloha ē, aloha ē...

Love, love, love to you...

~Mary Kawena Pukui
 

 

Services
bottom of page